9.4
7.4
5.4
5.4
3.4
23.2
27.2
28.2
14.2
12.3
4.3
20.2
8.3
27.2
27.2
7.3
5.3
28.2
27‐28.2
28.2
7.2
16.2
27.2
28.2
1.3
28.2
28.2
28.2
28.2
28.2
28.2
28.2
27.2
26.2
13.2
26.2
27.2
27.2
25.2
25.2
24.2
23.2
23.2
22.2
21.2
24.2
25.2
25.2
24.2
24.2
24.2
24.2
21.2
20.2
22.2
22.2
22.2
21.2
22.2
19‐21.2
14.2
14.2
18.2
17.2
17.2
17.2
16.2
15.2
15.2
14.2
6.2
13.2
2.2
14.2
6.2
13‐14.2
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
13‐14.2
11.2
11.2
11.2
7.2
7.2
6.2
7.2
7.2
7.2
31.1
6‐7.2
6.2
6.2
31.1
3.2
31.1
2.1
31.1
Arena: Falu Tennis- och friidrottsscenter   Arrangör: Falu IK
Tävlande: 5 (2+3)   Starter: 5 (2+3)