0

Resultatrapportering

ARENA
Från och med 2023 rapporteras alla resultat från arenatävlingar via tävlingsadministrationsprogram vilket även gäller små tävlingar. Det innebär mindre arbete för arrangören, färre fel och snabbare publicering på friidrottsstatistik.se jämfört med att använda Excel-mallen som utgår.

När det gäller små tävlingar så kan de genomföras på samma sätt som tidigare med pappersprotokoll. När resultatlistan sedan skapas efter tävlingen så görs det i tävlingsadministrationsprogrammet istället för Excel-mallen. Då blir det minimalt att skriva eftersom namn på aktiva, födelseår och förening hämtas från den centrala databasen.
Men det bästa är att löpande under tävlingen lägga in resultaten eftersom resultatlistan då i princip är klar när tävlingen är slut.

Det kostar lite att använda tävlingsadministrationsprogram men det är väl värt pengarna eftersom det innebär mindre arbete. För små tävlingar som inte har några intäkter i form av anmälningsavgifter erbjuder flera ägare av administrationsprogram dessutom rabatt.

Tävlingsadministrationsprogram
Det finns flera tävlingsadministrationsprogram anslutna till friidrottsstatistik.se och dessa står tillsammans för cirka 70 procent av alla arenaresultat. På respektive leverantörs webbplats finns information om priser mm.

Programmets namn, företaget och kontaktperson(er):
• EasyRecord, Varberg. Max Lingefjärd och Fredrik Hällefors
 WebAthletics, Nyköping. Claes Jurstrand
• Roster Athletics, Köpenhamn. Kristian Midtgaard

• Track&Field. SwedishTiming, Lerum. Christer Falk
• Hego, Stockholm. Mucki Heimann

• Antelope. IC Control, Bromma. Erik Berglund

Läs mer om resultatrapportering för arenatävlingar

LÅNGLOPP
Resultatlistor för långlopp utanför arena skapas i den CSV-mall som togs fram i november 2021 och vars senaste version publicerades i januari 2023. Den gäller även för mindre lopp vilket betyder att Excel-mallen utgått. Detta för att effektivisera resultatrapporteringen.

De flesta tidtagningsföretag i Sverige är informerade om CSV-mallen så anlitar du som arrangör ett sådant vet de vad som gäller. Be dem annars att kontakta undertecknad. Tidtagningsföretaget kan mejla den slutliga resultatlistan i rätt format till resultat@friidrott.se för publicering på friidrottsstatistik.se. Men det är arrangörens ansvar att en korrekt resultatlista skickas till resultat@friidrott.se.

För arrangör som själv sköter tidtagningen
För långloppsarrangörer som själva sköter tidtagningen och/eller resultatlistan – företrädesvis arrangörer av mindre lopp – gäller samma CSV-mall. Den skapas i Excel och sparas sedan i CSV-formatet. Alla detaljer via länken nedan.

• Resultat för långlopp mejlas till resultat@friidrott.se

Läs mer om resultatrapportering och ladda ner mall för långloppsresultat

Brutto versus nettotider
Notera att långloppsresultat på friidrottsstatistik publiceras i form av bruttotider, så kallade guntimes tagna från startskottet, som är det korrekta enligt regelboken. Men många arrangörer publicerar nettotider (tagna från när löparen passerar startlinjen) vilket gör att tider i den officiella resultatlistan ofta skiljer sig från de på friidrottsstatistik.se.

Resultatrapportering för aktiva 11 år och yngre

Sedan utomhussäsongen 2020 gäller nya regler gällande tävlingar för barn 11 år och yngre i enlighet med det beslut som togs på Förbundsårsmötet i Karlstad 2019. Det innebär att resultat för barn inte ska publiceras i resultatlistor på Internet och inte i statistik. Men resultaten ska skickas till friidrottsstatistik.se för mängdstatistikens skull.

Observera att aktiva 11 år och yngre som tävlar i ungdomsklass (12–17 år) eller äldre tas med i den officiella resultatlistan som publiceras (däremot publiceras inga som är 11 år och yngre i någon statistik). Detta kan bli aktuellt på bl a 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, höjd och stav – grenar där det är samma betingelser för alla – men även i andra grenar, t ex om en 11-åring tävlar i 12- eller 13-årsklass.
Frågor om de nya tävlingsreglerna för barn 11 år och yngre besvaras av Frida Hogstrand, Barn- och ungdomsansvarig på Svensk Friidrott, frida.hogstrand@friidrott.se

Åldersklasser: M, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12 etc samt K, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13 etc. M35, M40 etc. K35, K40 o s v.

Grennamn: 100 m, 200 m, 400 m etc, 3000 m hinder, 110 m häck, 400 m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut, 4x100 m etc.

Uppdaterat 230116