0

Om innehållet på FS.se

Friidrottsstatistik.se är Svensk Friidrotts officiella resultat- och statistikdatabas och togs i bruk i juni 2020. Sedan 1 november 2019 samlas alla arenaresultat av svenskar i databasen plus svenskar utomlands. Mycket är kostnadsfritt på webbplatsen men genom att bli medlem (köpa en prenumeration) får man tillgång till mer av allt.

Innehåll
• Resultatservice
• Personbiografier
• Bästalistor
• Rekord

Resultatservice

Alla resultatlistor från arenatävlingar i Sverige kopieras till en egen resultatsida på friidrottsstatistik.se där extrainformation som personbästa, årsbästa och olika typer av rekord markeras. Notera att alla arenaresultat samlas in sedan 1 november 2019, före det finns en hel del resultatlistor men dessa är inte kompletta. När det gäller landsvägslopp så finns resultatgränser (se Förklaring till statistiken).

I övrigt finns länkar till landskamper, SM-tävlingar, Folksam GP, svenska stortävlingar, övriga arenatävlingar, svenskar utomlands etc. När det gäller resultatlistor från SM så finns de för seniorer, juniorer och ungdomar från i nuläget tillbaka till 2009.

För medlemmar:
På betalsidan finns resultatlistor från en rad internationella mästerskap (se nedan). Dessutom filtreringsmöjligheter vilket också gäller landskamper, svenska stortävlingar och inte minst SM-tävlingar där man kan välja år, ålderskategori och tävling tillbaka till i nuläget 2009.

Kompletta resultatlistor för internationella mästerskap:
OS 1912–
VM 1983– (samtliga)
EM 1934– (samtliga)
IVM 1987– (samtliga)
IEM 1970– (samtliga)
JVM 1986– (samtliga)
JEM (22 år) 1997– (samtliga)
JEM (19 år) 1970– (samtliga)
UVM (17 år) 2003–
UEM (17 år) 2016– (samtliga)
UOS (17 år) 2010– (samtliga)
EYOF 2005–
VM Halvmaraton 1993– (samtliga)
VM/JVM Terräng 1973– (samtliga)
EM/JEM Terräng 1994– (samtliga)
NM/JNM Terräng 2014–
Finnkampsresultaten 1925– (samtliga)

I Resultatbilagan (pdf) med start 2003 finns de åtta bästa i alla SM-tävlingar plus svenskar i internationella mästerskap och landskamper.

Anm.: I friidrott.se:s resultatarkiv 2000–juni 2020 finns en hel del som inte finns på denna webbplats. Inte minst på avdelningen Svenskar utomlands.

Personbiografier

Prenumeranter kan söka på aktiva och få fram samlad information inklusive personinfo som födelsedatum, ålder, förening, föreningsbyten, namnbyten mm. (Tillgängligt för alla är dock biografierna för det 20 bästa i seniorstatistikens standardgrenar innevarande och föregående år.)

I övrigt:
• Alla resultat år för år
• Personliga rekord
• Resultatutveckling
• Bästa resultaten
• SM-resultat
• Internationella mästerskapsplaceringar

Personbiografierna gäller huvudsakligen friidrottare som är aktiva idag och sådana som tävlat på 2000-talet, men det finns även toppaktiva före 2000 i databasen. När det gäller SM-medaljer så är det ett pågående arbete och i nuläget finns SM-resultat tillbaka till 2009. När det gäller veteraner och personliga rekord så kan de ha personbästan som ligger långt tillbaka i tiden och därför saknas. Biografierna innehåller aktiva 12 år och äldre.

Statistik

På förstasidan finns 20-djupa årsbästalistor utomhus från 2000 och framåt för seniorer, juniorer och ungdomar. Inomhus från 2020. (På arkiv.friidrott.se finns motsvarande årsbästalistor inomhus för seniorer, juniorer och ungdomar 1999–2020.) När det gäller genom-tiderna-listor så finns de tio bästa utomhus och inomhus.

För medlemmar:
På betalsidan finns djupare årsbästalistor utomhus 2000–2019 och från 2020 är alla med ute och inne. Listorna innehåller mer information (även födelsedatum, placeringsinfo, tidigare bästa resultat etc) än de på gratissidan plus 13-årsklasserna och veteraner. Det finns också 50-djupa seniorlistor utomhus.

I årsbästalistorna kan man bland annat filtrera på specifika åldersklasser och även valbara åldersintervaller 12–99 år. Dessutom regionvis – Svealand, Götaland respektive Norrland.

Veteraner
Sedan 1 november 2019 samlas alla arenaresultat ute och inne på friidrottsstatistik.se. För veteranstatistik före det hänvisas till friidrott.info/veteran. Där finns årsstatistik ute och inne från 2005 och framåt.
På friidrott.se finns en samlingssida med veteranstatistik, mästerskapsrekord mm.

I och med utomhussäsongen 2020 trädde nya tävlingsregler för aktiva 11 år och yngre i kraft vilket innebär att deras resultat inte ska publiceras i resultatlistor och årsstatistik. Det betyder att seniorlistorna innehåller 12 år och äldre. Aktiva 11 år och yngre finns med i systemet men är dolda i seniorstatistiken så att placeringssiffran i statistiken för de som är med blir rätt.

Rekord

Rekordavdelningen innehåller alla gällande officiella svenska rekord – seniorer och 19-årsjuniorer – samt SM-rekord och svenska veteranrekord.

© 2024 Friidrottsstatistik