Rapportering av resultat

Det finns två sätt för tävlingsarrangörer att rapportera in resultat till friidrottsstatistik.se – via tävlingsadministrationsprogram (större tävlingar, se längst ner på sidan) eller Excel-mallen (mindre tävlingar) som gäller sedan januari 2020.

• Excel-mallen laddas ner på friidrott.se
• Resultat mejlas till resultat@friidrott.se

Excel-mallen innehåller ett antal flikar med olika grenar där man väljer den som passar tävlingens grenprogram bäst. En fil per tävling gäller och alla grenar läggs i samma flik. Undantag är lopp utanför arena, mångkamp och stafett som läggs i egna flikar. Mer information om hur detta fungerar under rubriken Så fungerar Excelmallen nedan.

Resultatrapportering för aktiva 11 år och yngre

I och med utomhussäsongen 2020 trädde nya regler gällande tävlingar för barn 11 år och yngre i kraft i enlighet med beslut som togs på Förbundsårsmötet i Karlstad 2019. Det innebär att resultat för denna åldersgrupp inte ska publiceras i resultatlistor på Internet och inte i statistik. Men resultaten ska skickas till Svensk Friidrott för mängdstatistikens skull – för att t ex kunna se hur tävlingsverksamheten ser ut i sin helhet.
Det betyder att tävlingsadministrationsprogram behöver anpassas liksom resultatrapportering som sker via Excelmallen.

Observera att aktiva 11 år och yngre som tävlar i ungdomsklass (12–17 år) eller seniorklass tas med i den officiella resultatlistan som publiceras (men inga som är 11 år och yngre tas med i någon statistik). Detta kan bli aktuellt på bl a 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, höjd och stav – grenar där det är samma betingelser för alla – men även i andra grenar, t ex om en 11-åring tävlar i 12- eller 13-årsklass.

Summering: Resultat i grenar med enbart aktiva 11 år och yngre läggs i en separat flik i Excelfilen (se mallen) som inte visas när PDF:en genereras. Excel-filen och PDF:en skickas till resultat@friidrott.se. Arrangören äger originalet och publicerar PDF:en på sin och/eller distriktsförbundets webbplats. PDF:en publiceras även på friidrottsstatistik.se.
Frågor om de nya tävlingsreglerna för barn 11 år och yngre besvaras av Frida Hogstrand, Barn- och ungdomsansvarig på Svensk Friidrott, frida.hogstrand@friidrott.se

Resultatlistor gjorda i Excel-mallen skickas till resultat@friidrott.se så snart som möjligt efter avslutad tävling. Helst samma dag eller dagen efter.

Så fungerar Excel-mallen

För tävlingar som inte använder något av de sju tävlingsadministrationsprogrammen (se lista längre ner) som är kompatibla med statistiksystemet så är det denna resultatlistemall som gäller för att resultaten ska kunna läsas in i databasen. Det finns tre Excelmallar med 4-5 flikar i varje beroende på typ av tävling.

Så skapas en resultatlista

1) Se exemplen i fliken/flikarna i rött längst ner i resp Excelfil.
2) Resultatlistan skapas i den flik som passar bäst för tävlingen. Fyll i tävlingens namn, datum, ort etc.
3) Radera eventuellt förifyllda grenar som inte ska vara med, lägg till rader om det behövs.
4) Fyll i åldersklass, gren, placering, namn, födelseår, förening och resultat.
5) Döp filen med datum, ort och tävlingsnamn. Ex.: 200128 Karlskrona Kasttävling, 200525 Väckelsång Smålandsspelen
6) Radera de flikar som inte innehåller resultat men behåll den som heter Förklaring om du vill använda filen som en egen mall. Korrekturläs.
7) Mejla filen till resultat@friidrott.se

Tips angående exemplet i fliken längst ner till höger: Duplicera filen och ha båda öppna samtidigt när du skapar resultatlistan. I mittenflikarna finns förifyllda grenar. Börja med att radera de som inte är med i den aktuella tävlingen och lägg sedan till de som eventuellt saknas. Lägg alla grenar i samma flik. Undantaget är stafett och mångkamp där resultaten skrivs i en separat flik.

Mallen är gjord i Excel-format men går att använda i andra kalkylprogram. T ex Open Office, Google Sheet och Libre Office.

I "huvudet" efter "Väder" kan resultatpåverkande info som temperatur, eventuell nederbörd och vind fyllas i.

Under "Övrigt": Fyll i om mixade lopp, färre än sex försök i teknikgrenar och liknande.

Om det är en tvådagarstävling, använd en Excel-fil per dag (med undantag för mångkamp). Mångkamper: Det finns två mallar, en för 1-dags och en för 2-dagars.

Viktigt att fylla i (ålders)klass (kolumn A), Grennamn (kolumn B) och Final/försök (kolumn C) för varje gren. Fylls i en gång per gren och klass (första raden).

Åldersklasser: M, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12 etc samt K, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13 etc. M35, M40 etc. K35, K40 o s v.

Grennamn: 100 m, 200 m, 400 m etc, 3000 m hinder, 110 m häck, 400 m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut, 4x100 m etc.

Om flera åldersklasser tävlar samtidigt i en gren så ange klass, placering och (i kastgren) redskapsvikt för samtliga. Det sistnämnda anges till höger om resultatet.

Födelseår anges med två siffror. Exempel: 99.

Ej startat i efterföljande omgång: Skriv ej start eller DNS (did not start). (Anmäld som inte kommit till start i första omgången tas inte med alls.) Viktigt att skriva samma klubbnamn som används i resultat- och statistiksystemet. Se lista längre ner.

För ej svenska medborgare: skriv nationstillhörighet i kolumn H (officiella trebokstavsförkortningen, se lista längre ner).

Löpgrenar

Använd punkt som skiljetecken och i medel-långdistansresultat kolon mellan minut och sekund. Ex.: 100 m: 10.89, längd 7.89, diskus 43.65, 1500 m 3:43.98.

Mixade lopp (män och kvinnor tävlar tillsammans): Ange som åldersklass den för äldsta deltagaren om senior eller yngre, oavsett om det är man eller kvinna. Skriv åldersklassen för samtliga i kolumn A för att systemet ska veta om det är en man eller kvinna. T h om resultatet skrivs mx för de kvinnliga deltagarna i loppet (Sista meningen är en uppdatering från 200611).

Bröt: Skriv ingenting i placeringskolumnen (D). I resultatkolumnen (J): skriv bröt eller DNF (did not finish).

Teknikgrenar

För teknikgrenar: Fyll i slutresultatet i kolumn J och serierna i kolumn L-Q. Om hoppserier i längd och tresteg inte fylls i så är det viktigt att bästa resultat och (godkänd) vind anges i kolumn K resp L (detta i de fall längsta hoppet är gjort i medvind över 2.0 m/s).

Vinduppgifter skrivs med "+" för medvind och "-" för motvind. Nollvind skrivs utan tecken: 0.0. Ex.: +1.8, -2.6.

I hopp- och kastserier: 0 = godkänt, x = underkänt, - = avstått.

Teknikgrensresultat skrivs med punkt.

Om det är två tävlande i t ex F15 diskus och två i F14 diskus, sätt då alla fyra i F15 eftersom det tävlade tillsammans med samma redskapsvikt.

I kastgrenar kan redskapsvikten anges i kolumn till höger om resultatet (K).

I häcklopp kan häckhöjden anges i kolumn till höger om resultatet (K eller L).

Bröt: Skriv ingenting i placeringskolumnen (D). I resultatkolumnen (J): skriv x.

Diskvalificerad: Skriv ingenting i placeringskolumnen (D). I resultatkolumnen (J) diskv.

Det är okej att ta bort och lägga till rader.

Eventuella rättelser/tillägg i resultatlista som görs efter att den publicerats mejlas omgående till resultat@friidrott.se.

Sju tävlingsadministrationsprogram
Alla större arenatävlingar använder tävlingsadministrationsprogram för genomförandet på tävlingsdagen. I nuläget finns sju sådana program som är anslutna till friidrottsstatistik.se och dessa står tillsammans står för cirka 70 procent av alla arenaresultat.

Programmets namn, företaget och kontaktperson:
Antelope. IC Control, Bromma. Erik Berglund
AthletiComp. FurAsk, Kungsbacka. Håkan Harrysson
EasyRecord, Varberg. Max Lingefjärd och Fredrik Hällefors
• Hego, Stockholm. Mucki Heimann
Track&Field. SwedishTiming, Lerum. Christer Falk
• WebAthletics, Nyköping. Claes Jurstrand
Roster Athletics, Köpenhamn. Kristian Midtgaard