0

Resultatrapportering

ARENA
Sedan 2023 rapporteras alla resultat från arenatävlingar via tävlingsadministrationsprogram vilket även gäller små tävlingar. Det innebär mindre arbete för arrangören, färre fel och snabbare publicering på friidrottsstatistik.se jämfört med att använda Excel-mallen som utgick 31 december 2022.

När det gäller små tävlingar så kan de genomföras på samma sätt som tidigare med pappersprotokoll. När resultatlistan sedan skapas efter tävlingen så görs det i tävlingsadministrationsprogrammet. Då blir det minimalt att skriva eftersom namn på aktiva, födelseår och förening hämtas från den centrala databasen.
Men det bästa är att löpande under tävlingen lägga in resultaten eftersom resultatlistan då i princip är klar när tävlingen är slut.

Det kostar lite att använda tävlingsadministrationsprogram men det är väl värt pengarna eftersom det innebär mindre arbete. För små tävlingar som inte har några intäkter i form av anmälningsavgifter erbjuder flera administrationsprogram dessutom rabatt.

Tävlingsadministrationsprogram
Det finns flera tävlingsadministrationsprogram anslutna till friidrottsstatistik.se och på respektive leverantörs webbplats finns information om priser mm.

Programmets namn, företaget och kontaktperson(er):
• EasyRecord, Varberg. Max Lingefjärd och Fredrik Hällefors
 WebAthletics, Nyköping. Claes Jurstrand
• Roster Athletics, Köpenhamn. Kristian Midtgaard

• Track&Field. SwedishTiming, Lerum. Christer Falk
• Hego, Stockholm. Mucki Heimann

Läs mer om resultatrapportering för arenatävlingar

LÅNGLOPP
Resultatlistor för långlopp utanför arena skapas i en CSV-mall vars nuvarande version gäller sedan april 2023. Den gäller för alla långlopp oavsett storlek.

De flesta tidtagningsföretag i Sverige är informerade om CSV-mallen så anlitar du som arrangör ett sådant vet de vad som gäller. Be dem annars att kontakta undertecknad. Tidtagningsföretaget kan mejla resultatlistan till resultat@friidrott.se men det är arrangörens ansvar att en korrekt resultatlista skickas in.

För arrangör som själv sköter tidtagningen
För långloppsarrangörer som själva sköter tidtagningen och/eller resultatlistan – företrädesvis arrangörer av mindre lopp – gäller samma CSV-mall. Den skapas i Excel och sparas sedan i CSV-formatet. Alla detaljer via länken nedan.

• Resultat för långlopp mejlas till resultat@friidrott.se

Läs mer om resultatrapportering och ladda ner mall för långloppsresultat

Brutto- vs nettotider
Notera att långloppsresultat på friidrottsstatistik.se publiceras i form av bruttotider, så kallade gun times tagna från startskottet, som är det korrekta enligt regelboken. Men många arrangörer publicerar nettotider (tagna från när löparen passerar startlinjen) vilket gör att tider i den officiella resultatlistan ofta skiljer sig från de på friidrottsstatistik.se.

Resultatrapportering för aktiva 11 år och yngre

Sedan utomhussäsongen 2020 gäller att resultat för barn 11 år och yngre inte ska publiceras i resultatlistor på Internet och statistik. Men resultaten ska skickas till friidrottsstatistik.se för mängdstatistikens skull.

Observera att aktiva 11 år och yngre som tävlar i ungdomsklass (12–17 år) eller äldre ska visas i den officiella resultatlistan (men inte visas i någon statistik). Detta kan bli aktuellt på bland annat 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, höjd och stav – grenar där det är samma betingelser för alla – men även i andra grenar, t ex om en 11-åring tävlar i 12- eller 13-årsklass.
Frågor om tävlingsregler för barn 11 år och yngre besvaras av Frida Hogstrand, Barn- och ungdomsansvarig på Svensk Friidrott, frida.hogstrand@friidrott.se

Åldersklasser: M, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12 etc samt K, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12 etc. M35, M40, M45 o s v. K35, K40, K45 o s v.

Grennamn: 100 m, 200 m, 400 m etc, 3000 m hinder, 110 m häck, 400 m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut, 4x100 m etc.

Jonas Hedman

Uppdaterat 240101.