0

Förklaring statistiken

De 25-djupa årsbästalistorna innehåller från vänster: placering i statistiken, resultat, namn, födelseår, förening, tävlingsort, tävlingsdatum och vindstyrka (i berörda grenar).

För prenumeranter är listorna djupare och mer detaljerade och innehåller från vänster: Placering i statistiken, resultat, namn, födelsedatum, förening, placering, eventuellt specifikation av tävlingsklass eller dylikt, tävlingsort, tävlingsdatum, vindstyrka (i berörda grenar) och – om känt – tidigare utomhuspersonbästa. Längst till höger finns i berörda fall mästerskapsförkortning i de fall resultatet är uppnått i värdetävling (SM, JSM, USM, OS, VM, EM etc).

Statistiska principer

Eltider. Endast tider avlästa från målfoto – från kamera med automatiskt startad klocka – är ”äkta” eltider och endast sådana tider anges i hundradelar. I löpningar längre än 400 m har eltider och manuella tider blandats, vilket skett strikt ”matematiskt”, det vill säga utan någon form av omräkning.

Vind. Fr o m 2020 innehåller huvudlistorna i berörda grenar endast resultat där vindmätning genomförts och där vinden mätts till max 2 m/s. När det gäller årsbästalistorna 2000-2019 så omfattar de resultat som ”på mycket goda grunder” kan anses vara uppnådda utan hjälp av en medvind överstigande 2 m/s. Det innebär i princip bara resultat där vinden mätts och var max 2 m/s. Under rubriken ”Okända vindförhållanden” har placerats resultat där vinduppgifter saknas.

Mångkamper. Poängsummorna har kontrollräknats och när felaktigheter kunnat fastställas har dessa korrigerats. När en tävlande har fått eltid i vissa, men inte alla, löpgrenar har resultaten hänförts till huvudlistan (eltidslistan) om eltid saknas bara i den avslutande längre löpningen. Annars har dessa b-markerade resultat placerats i det manuella supplementet.
För åren 2000–2019 har tävlande i P19, F17 och F16 som ej genomfört någon seniormångkamp, men som – med kula, 110 m häck och diskus – respektive 100 m häck och kula borträknat – uppnått en totalpoäng i övriga grenar som räckt till tio- respektive sjukampslistorna för seniorer medtagits.

Landsvägslöpningar. Statistiken omfattar fr o m 2020 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton, 100 km, 6 timmar, 12 timmar och 24 timmar. Endast resultat på banor där uppgift om giltig kontrollmätning av banlängden gjorts (= utförd av förbundsbanmätare) är med. För lopp utanför arena – landsvägslopp, terräng, trail med mera – gäller resultatgränser för vad som samlas in i databasen. Annars skulle det bli en ohanterlig mängd. Men resultatlistor för alla typer av långlopp sanktionerade av Svensk Friidrott ska skickas in.

Resultatgränser för vägdistanser i statistiken (fr o m 1.1.2022)

M 5 km: < 18 minuter
M 10 km: < 38 minuter
M 21.1 km: < 1:26 timmar
M 42.2 km: < 3:15 timmar
K 5 km: < 20 minuter
K 10 km: < 42 minuter
K 21.1 km: < 1:35 timmar
K 42.2 km: < 3:45 timmar

Brutto versus nettotider
Notera att långloppsresultat på friidrottsstatistik publiceras i form av bruttotider, så kallade guntimes tagna från startskottet, som är det korrekta enligt regelboken. Men många arrangörer publicerar nettotider (tagna från när löparen passerar startlinjen) vilket gör att tider i den officiella resultatlistan ofta skiljer sig från de på friidrottsstatistik.se.

Namnbyten. Aktiv redovisas med de namn de hade när resultatet gjordes vilket innebär att personer kan förekomma i listorna under mer än ett namn. I personbiografierna framgår namnbyten. Om det saknas tar vi tacksamt emot information om vad som är rätt.

Ej svenska medborgare. I de 25-djupa listorna är icke svenska medborgare som har tävlingstillstånd med i huvudlistorna. I de djupare listorna bakom betalväggen är dessa placerade i en supplementlista i slutet på varje gren. Aktiv som blivit svensk medborgare under året kan förekomma i såväl huvudlista (med bästa resultat som svensk) som i supplement (med bättre resultat från tiden före bytet av medborgarskap). I vissa fall saknas säkra uppgifter om medborgarskap och det kan därför förekomma att någon svensk hamnat i avdelningen för icke svenska medborgare och vice versa. I så fall är vi tacksamma för påpekande om det rätta förhållandet.

Seniorlistorna. I och med att nya tävlingsregler för aktiva 11 år och yngre trädde i kraft 1 maj 2020 så har seniorlistorna begränsats till 12 år och äldre. De som är 11 år och yngre är dolda i seniorstatistiken så att placeringssiffran för de som är med blir rätt.

Junior- och ungdomslistorna är åldersbundna vilket innebär fem 1-årsklasser, en 2-årsklass och en 3-årsklass: 13, 14, 15, 16, 17, 18–19 och 20–22 år. Anm.: I boken Sverige-Bästa gäller sedan 2007 följande: 19-årslistorna är genomsläppliga vilket innebär att alla som är 19 år och yngre, och har ett resultat som kvalificerar dem för listorna, är med. 17-, 16- och 15-årslistorna var strikt åldersbundna medan 14-åringarnas listor är genomsläppliga.

Beteckningar

Efter resultat
+ mellantid
mx mixat lopp (kvinnor tävlar i manligt lopp)
e löpning: eltid i tiondelar
b mångkamp: eltid i vissa löpningar
m löpning: manuell tid
mångkamp: manuell tid i alla löpningar
§ häck: högre häckar än angivet
kast: tyngre redskap än angivet
NM Inget resultat (no mark)
NT Ingen tid (no time)
c vägresultat: nettotid (bruttotid [guntime] saknas)
nwi Okända vindförhållanden (ingen vindmätning; no wind indication)
Placering
dec i tiokamp
nov i niokamp
oct i åttakamp
hep i sjukamp
hex i sexkamp
pen i femkamp
qua i fyrkamp
com i grengruppsmångkamp
R i landsvägsstafett
+ bästa hopp med godkänd vind
- mångkamp: ej startat i alla grenar
övrigt: diskad av skäl som ej gynnade resultatet
= delad placering
# korrigerad placering sedan högre placerad aktiv diskvalificeradts
Efter placering
h försöksheat (siffran anger dess nummer)
q kvartsfinal
s semifinal
Q kvaltävling
A A-heat eller grupp A
B B-heat
C C-heat
D D-heat
etc
X extra/speciallopp eller tävling
12 Fyller 12 det aktuella året
13 Fyller 13 det aktuella året
14 Fyller 14 det aktuella året
15 Fyller 15 det aktuella året
16 Fyller 16 det aktuella året
17 Fyller 17 det aktuella året
18 Fyller 18 det aktuella året
19 Fyller 19 det aktuella året
20 Fyller 20 det aktuella året
22 Fyller 20, 21 eller 22 det aktuella året
35 Fyller 35, 36, 37, 38 eller 39 det aktuella året
40 Fyller 40, 41, 42, 43 eller 44 det aktuella året
45 Fyller 45, 46, 47, 48 eller 49 det aktuella året
etc
Tidigare personbästa
0 inget tidigare resultat
+ tidigare personbästa säkert sämre
- tidigare personbästa säkert bättre
I mångkampsserie
x inget giltigt resultat
dq Diskvalificerad i grenen
- ej startat
** lägre häckar eller lättare redskap
m manuell tid
w medvind över +2.0 m/s
W medvind över +4.0 m/s
+ vind mätt och ej över +2.0 m/s
”Bästa resultaten”
w medvind över +2.0 m/s
+ vind mätt och ej över +2.0 m/s
i inomhus (löpning): max 201.17 m-varv
& provisorisk, uppbyggd bana (utomhus)
Stafettlag
+ framför namn: ej svensk medborgare

© 2024 Friidrottsstatistik