Samuel Pihlström

Född: 8 mars 2001

Ålder: 19 år 316 dagar

Förening:
 Hälle IF
 22.5.2020–

Tidigare förening(ar):
OK Landehof –21.5.2020

  •  1 SM‐brons

Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.

2021

select DISTINCT sweevents2.Eventname AS Eventswe, CASE WHEN yearsweall.Event LIKE 'CC%' THEN 694 ELSE Ord END AS ENumb, yearsweall.Eventname AS Eventeng, events.TF, yearsweall.iid as IID, yearsweall.*, alltat349299.multi, alltat349299.tiimi, irrelagularities.*, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN '' ELSE `2010`.menpbest.BB END AS BPB, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN '' ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN '' ELSE `2010`.mensbest.BB END END AS BSB, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.menpbest.Best = 0 AND `2010`.menpbest.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END END AS BPBe, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.mensbest.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.mensbest.Best = 0 AND `2010`.mensbest.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END END END AS BSBe, CASE WHEN `2010`.menwl.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.menwl.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END AS WLe, `2010`.menwl.BB AS WL, CASE WHEN MONTH(yearsweall.Date)>9 AND yearsweall.Ind=1 THEN 2021-1 ELSE 2021 END AS Yeari, CONCAT(DAY(yearsweall.DATE),'.',MONTH(yearsweall.DATE),'.',SUBSTRING(YEAR(yearsweall.DATE),-2)) AS Datu, courselength from tempdb2.alltat349299 inner join world.yearsweall ON alltat349299.IID=yearsweall.IID INNER JOIN `2010`.events on yearsweall.ENumber=events.`Order` left join `2010`.irrelagularities on irrelagularities.irr = case when yearsweall.irr != 'MX' then yearsweall.irr else '' END left join `2010`.menpbest on `2010`.menpbest.iid = yearsweall.IID left join `2010`.mensbest on `2010`.mensbest.iid = yearsweall.IID left join `2010`.menwl on `2010`.menwl.iid = yearsweall.IID LEFT JOIN `2010`.sweevents2 ON yearsweall.ENumber=sweevents2.ENumber LEFT JOIN results.comp ON yearsweall.CID=comp.CID LEFT JOIN world.course ON alltat349299.IID=course.IID WHERE yearsweall.Year = 2021 AND yearsweall.Event NOT LIKE '%TEAM%' HAVING BPBe = 1 AND BSBe = 1 AND WLe = 1 ORDER BY CASE WHEN yearsweall.Event LIKE 'CC%' THEN 694 ELSE Ord END ASC,Date ASC, OrderPos ASC, Windlegal

Inga resultat 2021. Senaste resultatet är från 2020.

2020

select DISTINCT sweevents2.Eventname AS Eventswe, CASE WHEN yearsweall.Event LIKE 'CC%' THEN 694 ELSE Ord END AS ENumb, yearsweall.Eventname AS Eventeng, events.TF, yearsweall.iid as IID, yearsweall.*, alltat349299.multi, alltat349299.tiimi, irrelagularities.*, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN '' ELSE `2010`.menpbest.BB END AS BPB, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN '' ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN '' ELSE `2010`.mensbest.BB END END AS BSB, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.menpbest.Best = 0 AND `2010`.menpbest.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END END AS BPBe, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.mensbest.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.mensbest.Best = 0 AND `2010`.mensbest.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END END END AS BSBe, CASE WHEN `2010`.menwl.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.menwl.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END AS WLe, `2010`.menwl.BB AS WL, CASE WHEN MONTH(yearsweall.Date)>9 AND yearsweall.Ind=1 THEN 2020-1 ELSE 2020 END AS Yeari, CONCAT(DAY(yearsweall.DATE),'.',MONTH(yearsweall.DATE),'.',SUBSTRING(YEAR(yearsweall.DATE),-2)) AS Datu, courselength from tempdb2.alltat349299 inner join world.yearsweall ON alltat349299.IID=yearsweall.IID INNER JOIN `2010`.events on yearsweall.ENumber=events.`Order` left join `2010`.irrelagularities on irrelagularities.irr = case when yearsweall.irr != 'MX' then yearsweall.irr else '' END left join `2010`.menpbest on `2010`.menpbest.iid = yearsweall.IID left join `2010`.mensbest on `2010`.mensbest.iid = yearsweall.IID left join `2010`.menwl on `2010`.menwl.iid = yearsweall.IID LEFT JOIN `2010`.sweevents2 ON yearsweall.ENumber=sweevents2.ENumber LEFT JOIN results.comp ON yearsweall.CID=comp.CID LEFT JOIN world.course ON alltat349299.IID=course.IID WHERE yearsweall.Year = 2020 AND yearsweall.Event NOT LIKE '%TEAM%' HAVING BPBe = 1 AND BSBe = 1 AND WLe = 1 ORDER BY CASE WHEN yearsweall.Event LIKE 'CC%' THEN 694 ELSE Ord END ASC,Date ASC, OrderPos ASC, Windlegal

1500 m (10)
4:07.72i
PB  IJSMGöteborg/FHIJSM, Göteborg/FH29.2.20
3:57.22i
PB  (20)IJSMGöteborg/FHIJSM, Göteborg/FH1.3.20
3:52.58
PB  Göteborg/SGöteborg/S23.6.20
3:44.65
PB  HuddingeHuddinge11.7.20
3:51.18
  SMUppsalaSM, Uppsala14.8.20
3:54.84
  SMUppsalaSM, Uppsala15.8.20
3:54.30
  JSMLinköpingJSM, Linköping22.8.20
3:47.75
  FGPGöteborg/SFGP, Göteborg/S29.8.20
3:44.27
PB  (13) Pfungstadt, GERPfungstadt, GER2.9.20
3:48.94
  vFINTampere, FINvFIN, Tampere, FIN5.9.20
3000 m (2)
8:44.55i
PB  Göteborg/FHGöteborg/FH1.2.20
8:20.28
PB  (35) HallsbergHallsberg1.8.20
5000 m (1)
14:06.65
PB  (79) Göteborg/SGöteborg/S25.7.20

2019

select DISTINCT sweevents2.Eventname AS Eventswe, CASE WHEN yearsweall.Event LIKE 'CC%' THEN 694 ELSE Ord END AS ENumb, yearsweall.Eventname AS Eventeng, events.TF, yearsweall.iid as IID, yearsweall.*, alltat349299.multi, alltat349299.tiimi, irrelagularities.*, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN '' ELSE `2010`.menpbest.BB END AS BPB, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN '' ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN '' ELSE `2010`.mensbest.BB END END AS BSB, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.menpbest.Best = 0 AND `2010`.menpbest.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END END AS BPBe, CASE WHEN Windlegal = 2 THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.menpbest.BB IS NOT NULL THEN 1 ELSE CASE WHEN `2010`.mensbest.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.mensbest.Best = 0 AND `2010`.mensbest.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END END END AS BSBe, CASE WHEN `2010`.menwl.BB IS NOT NULL THEN CASE WHEN `2010`.menwl.Roundi IS NOT NULL THEN 0 ELSE 1 END ELSE 1 END AS WLe, `2010`.menwl.BB AS WL, CASE WHEN MONTH(yearsweall.Date)>9 AND yearsweall.Ind=1 THEN 2019-1 ELSE 2019 END AS Yeari, CONCAT(DAY(yearsweall.DATE),'.',MONTH(yearsweall.DATE),'.',SUBSTRING(YEAR(yearsweall.DATE),-2)) AS Datu, courselength from tempdb2.alltat349299 inner join world.yearsweall ON alltat349299.IID=yearsweall.IID INNER JOIN `2010`.events on yearsweall.ENumber=events.`Order` left join `2010`.irrelagularities on irrelagularities.irr = case when yearsweall.irr != 'MX' then yearsweall.irr else '' END left join `2010`.menpbest on `2010`.menpbest.iid = yearsweall.IID left join `2010`.mensbest on `2010`.mensbest.iid = yearsweall.IID left join `2010`.menwl on `2010`.menwl.iid = yearsweall.IID LEFT JOIN `2010`.sweevents2 ON yearsweall.ENumber=sweevents2.ENumber LEFT JOIN results.comp ON yearsweall.CID=comp.CID LEFT JOIN world.course ON alltat349299.IID=course.IID WHERE yearsweall.Year = 2019 AND yearsweall.Event NOT LIKE '%TEAM%' HAVING BPBe = 1 AND BSBe = 1 AND WLe = 1 ORDER BY CASE WHEN yearsweall.Event LIKE 'CC%' THEN 694 ELSE Ord END ASC,Date ASC, OrderPos ASC, Windlegal

3000 m (1)
9:00.75i
PB  ÖrebroÖrebro13.3.19
10 km (1)
32:37
PB  GöteborgGöteborg24.8.19
Terräng (2)
12:56
(4 km)  SMUmeåSM, Umeå12.10.19
20:21
(6 km)  JSMUmeåJSM, Umeå13.10.19

Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken

1500 m
Ute
3:44.27
Pfungstadt, GER2.9.20
Inne
3:57.22
Göteborg/FH1.3.20
3000 m
Ute
8:20.28
Hallsberg1.8.20
Inne
8:44.55
Göteborg/FH1.2.20
5000 m
Ute
14:06.65
Göteborg/S25.7.20
10 km
Ute
32:37
Göteborg24.8.19
1500 m
3:44.27
3
Pfungstadt, GER2.9.20
3:44.65
5
Huddinge11.7.20
3:47.75
1
Göteborg/S29.8.20
3:48.94
3
vFINTampere, FIN5.9.20
3:51.18
2
h1
SMUppsala14.8.20
3:52.58
7
Göteborg/S23.6.20
3:54.30
1
19
JSMLinköping22.8.20
3:54.84
3
SMUppsala15.8.20
3:57.22i
3
19
IJSMGöteborg/FH1.3.20
4:07.72i
1
19
h1
IJSMGöteborg/FH29.2.20
10-bästasnitt: 3:52.345

Total results in database: 17
By event:
1500 m:10
3000 m:3
5000 m:1
10 km:1
4 km terräng:1
6 km terräng:1
1500 m
Ute Visa/dölj alla resultat
2020
3:44.27
3
Pfungstadt, GER
2.9
 
3:44.65
5
Huddinge
11.7
 
3:47.75
1
Göteborg/S
29.8
 
3:48.94
3
Tampere, FIN
5.9
 
3:51.18
2h1
Uppsala
14.8
 
3:52.58
7
Göteborg/S
23.6
 
3:54.30
1-19
Linköping
22.8
 
3:54.84
3
Uppsala
15.8
 
Inne Visa/dölj alla resultat
2020
3:57.22
3-19
Göteborg/FH
1.3
 
4:07.72
1h1-19
Göteborg/FH
29.2
 
3000 m
Ute Visa/dölj alla resultat
2020
8:20.28
14
Hallsberg
1.8
 
Inne Visa/dölj alla resultat
2019
9:00.75
 3
Örebro
13.3
 
2020
8:44.55
1rB
Göteborg/FH
1.2
 
5000 m
Ute Visa/dölj alla resultat
2020
14:06.65
7
Göteborg/S
25.7
 
10 km
Ute Visa/dölj alla resultat
2019
32:37
4
Göteborg
24.8
 
Ute
1500 m
SM 2020 3
3:54.84
2
h1
3:51.18
4 km terräng
SM 2019 27
12:56

Junior-ungdom
1500 m
JSM 2020 1
19
3:54.30
6 km terräng
JSM 2019 9
19
20:21
Inne
1500 m
IJSM 2020 3
19
3:57.22
1
19
h1
4:07.72