21.10
10.10
9.10
10.10
27.9
3.10
9.10
18.9
2.10
17.10
2.10
18.9
16.10
10.10
14.10
30.9
30.9
16.10
16.10
16.10
3.10
17.10
14.10
9.10
3.10
10.10
17.10
17.10
16.10
16.10
3.10
26.9
13.10
7.10
14.10
9.10
28.8
6.10
9.10
13.10
9.10
9.10
9.10
12.10
9.10
19.9
12.10
10.10
10.10
9.10
10.10
3.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
9.10
9.10
3.10
30.9
10.10
25.9
13.9
27.9
19.9
9.10
3.10
26.9
9.10
7.10
7.10
6.10
10.10
9.10
9.10
9.10
7.10
7.10
30.9
9.10
9.10
2.10
2.10
26.9
26.9
5.10
2.10
2.10
3.10
2.10
26.9
29.9
27.9
22.9
20.9
Arena: Kristianstad IP   Arrangör: Åhus FIK
Tävlande: 10 (3+7)   Starter: 10 (3+7)


select distinct results21.*, womenpbestsweden.BB AS PBwomen, womensbestsweden.BB AS SBwomen, CASE WHEN EventN IN (910, 193) THEN EventN+RealMetres/100 ELSE EventN END AS RealEventN, RealEventN AS RealEventN2, '' AS SM, countries.Countryfull, Events.Event AS eventry, results21.Ind AS Indiiy, results21.ID AS ID, results21.ID AS IDI, Events.TF AS type, results21.eventname AS en2, results21.Country AS RealCountry, IF(EndDate Is Null,'',CONCAT(DAYOFMONTH(results21.Date),' ')) AS Datti1, IF(EndDate Is Null,'',substring(Monthname(results21.Date),1,3)) AS Datti2, Round.Roundname, Events.Eventname, Pos.PosName, Sex.Sexi, CASE WHEN results21.AGO IN (12,15) THEN b.AGName ELSE a.AGName END AS AGName, CASE WHEN results21.AGO IN (12,15) THEN b.AGO ELSE a.AGO END AS agoo, `2010`.irrelagularities.Irrname, CASE WHEN results21.Sex = 1 THEN `2010`.menwl.BB ELSE `2010`.womenwl.BB END AS WL, CASE WHEN results21.Sex = 1 THEN `2010`.menwl.Standing ELSE `2010`.womenwl.Standing END AS Standingi, CASE WHEN results21.Date<=Club10end THEN Club10 WHEN results21.Date<=Club9end THEN Club9 WHEN results21.Date<=Club8end THEN Club8 WHEN results21.Date<=Club7end THEN Club7 WHEN results21.Date<=Club6end THEN Club6 WHEN results21.Date<=Club5end THEN Club5 WHEN results21.Date<=Club4end THEN Club4 WHEN results21.Date<=Club3end THEN Club3 WHEN results21.Date<=Club2end THEN Club2 ELSE sweclubsat.Club END AS RealClub, posswe.PosName AS posswe, combinedmen.eventno AS combM, combinedwomen.eventno AS combW FROM results21 LEFT JOIN `2010`.sweclubsat ON sweclubsat.ID=results21.ID AND CASE WHEN results21.Sex=1 and (results21.secondarypos not rlike ('K|F') or results21.secondarypos is null) THEN sweclubsat.gender='M' ELSE sweclubsat.gender='W' END LEFT JOIN (SELECT events.*, eventsext.Orderi AS RealEventN FROM events LEFT JOIN `2010`.eventsext ON events.Event=eventsext.Event) AS Events ON CAST(results21.EventN AS UNSIGNED) = Events.Orderi LEFT JOIN Sex ON results21.Sex = Sex.Sex LEFT JOIN Comp ON results21.CID = Comp.CID LEFT JOIN AG as a ON results21.AGO = a.AGO LEFT JOIN AG as b ON results21.Points = b.AgeGroup LEFT OUTER JOIN Pos ON results21.PosOrderg = Pos.Orderi LEFT OUTER JOIN Round ON results21.Round = Round.Ro LEFT JOIN `2010`.irrelagularities ON `2010`.irrelagularities.Irr = results21.Irr LEFT JOIN `2010`.menwl ON `2010`.menwl.iid = results21.iid LEFT JOIN `2010`.womenwl ON `2010`.womenwl.iid = results21.iid LEFT JOIN world.countries ON results21.Country=countries.Country LEFT JOIN results.posswe ON results21.PosOrderg = posswe.Orderi LEFT JOIN `2010`.combinedmen ON results21.IID=combinedmen.parentid AND results21.Sex=1 LEFT JOIN `2010`.combinedwomen ON results21.IID=combinedwomen.parentid AND results21.Sex=2 LEFT JOIN `2010`.womenpbestsweden ON results21.iid=womenpbestsweden.iid AND (results21.Sex=2 OR results21.secondarypos rlike ('K|F')) AND womenpbestsweden.Roundi IS NULL LEFT JOIN `2010`.womensbestsweden ON results21.iid=womensbestsweden.iid AND (results21.Sex=2 OR results21.secondarypos rlike ('K|F')) AND womensbestsweden.Roundi IS NULL WHERE results21.CID= 12995426 AND `2010`.womenwl.Roundi IS NULL AND `2010`.menwl.Roundi IS NULL ORDER BY Sex, CASE WHEN results21.AGO=15 THEN COALESCE(agoo,0)+100000 ELSE agoo END, combM, combW, RealEventN2, RealEventN, CASE WHEN results21.AGO=12 THEN 999999 ELSE results21.AGO END, results21.Round, Posorderg, CASE WHEN Remarks Is Not Null THEN CASE WHEN Pos1>0 THEN 2 ELSE 3 END ELSE CASE WHEN Pos1>0 THEN 0 ELSE 1 END END, CASE WHEN Pos1 IS NOT NULL THEN Pos1 ELSE 999999 END, SortResult, RealMetres DESC

Män
M Castorama     


Final A

Final

1Lukas LindbladhÅhus FIK
1.775
PB
  
2Rasmus Juter
1.361
Åhus FIK
1.361
PB
  
3Peter RosenlöfHörby AIF
1.241
  
Lindbladh9.8332.4427.1133.59
Juter9.9832.7121.1719.15
Rosenlöf9.6733.4721.6614.15
M Kula castorama    


Final A

Final

Rasmus JuterÅhus FIK
9.98
PB
  
Lukas LindbladhÅhus FIK
9.83
  
Peter RosenlöfHörby AIF
9.67
  
Juter9.099.659.989.52
Lindbladh9.60x9.639.83
Rosenlöf9.609.51x9.67
M Spjut castorama    


Final A

Final

Peter RosenlöfHörby AIF
33.47
  
Rasmus Juter
32.71
Åhus FIK
32.71
PB
  
Lukas LindbladhÅhus FIK
32.44
  
Rosenlöf32.9633.4732.4533.02
Juterx31.6530.8032.71
Lindbladh32.44xxx
M Diskus castorama    


Final A

Final

Lukas LindbladhÅhus FIK
27.11
PB
  
Peter RosenlöfHörby AIF
21.66
  
Rasmus Juter
21.17
Åhus FIK
21.17
PB
  
Lindbladh23.7026.6424.9127.11
Rosenlöf21.66xxx
Juterx20.3621.17x
M Slägga castorama    


Final A

Final

Lukas LindbladhÅhus FIK
33.59
  
Rasmus Juter
19.15
Åhus FIK
19.15
PB
  
Peter RosenlöfHörby AIF
14.15
  
Lindbladhx33.1233.59x
Juter18.36x19.1518.29
Rosenlöf14.15x14.03x
Kvinnor
K Castorama     


Final A

Final

1Kajsa AnderssonÅhus FIK
2.154
  
2Tilde Schack
1.856
Åhus FIK
1.856
  
3Josefin EnglundÅhus FIK
1.733
PB
  
4Emma Schack
1.602
Åhus FIK
1.602
PB
  
5Amanda Rohlin
1.502
Åhus FIK
1.502
SB
  
6Jennie RosengrenÅhus FIK
1.079
PB
  
7Johanna EnglundÅhus FIK
993
PB
  
Andersson9.7034.7524.5223.66
Schack8.6620.7221.1130.03
Englund8.6019.5024.4521.35
Schack8.3322.8120.3417.55
Rohlin8.0226.87NM25.53
Rosengren6.1812.9315.1518.47
Englund5.8711.1216.8616.17
K Kula castorama    


Final A

Final

Kajsa AnderssonÅhus FIK
9.70
  
Tilde SchackÅhus FIK
8.66
PB
  
Josefin EnglundÅhus FIK
8.60
PB
  
Emma Schack
8.33
Åhus FIK
8.33
SB
  
Amanda RohlinÅhus FIK
8.02
SB
  
Jennie RosengrenÅhus FIK
6.18
PB
  
Johanna EnglundÅhus FIK
5.87
PB
  
Andersson9.70xxx
Schack8.318.068.238.66
Englund8.608.118.338.25
Schack8.288.168.088.33
Rohlin7.78x8.027.39
Rosengren6.056.176.186.12
Englund5.875.345.085.63
K Spjut castorama    


Final A

Final

Kajsa AnderssonÅhus FIK
34.75
  
Amanda Rohlin
26.87
Åhus FIK
26.87
SB
  
Emma Schack
22.81
Åhus FIK
22.81
SB
  
Tilde Schack
20.72
Åhus FIK
20.72
PB
  
Josefin EnglundÅhus FIK
19.50
SB
  
Jennie RosengrenÅhus FIK
12.93
PB
  
Johanna EnglundÅhus FIK
11.12
PB
  
Andersson28.90x34.7532.11
Rohlin26.8726.7826.2526.60
Schack21.3018.1422.8121.61
Schack18.0816.6920.7219.84
Englund19.5016.99xx
Rosengren12.9312.61xx
Englundxx11.129.70
K Diskus castorama    


Final A

Final

Kajsa AnderssonÅhus FIK
24.52
  
Josefin EnglundÅhus FIK
24.45
SB
  
Tilde Schack
21.11
Åhus FIK
21.11
  
Emma Schack
20.34
Åhus FIK
20.34
PB
  
Johanna EnglundÅhus FIK
16.86
PB
  
Jennie RosengrenÅhus FIK
15.15
PB
  
Amanda RohlinÅhus FIK
NM
  
Anderssonx22.1324.52x
Englundxx20.7124.45
Schack20.8021.11x20.38
Schackx18.2020.3417.53
Englundx16.8614.97x
Rosengren14.0912.6814.3915.15
Rohlinxxxx
K Slägga castorama    


Final A

Final

Tilde Schack
30.03
Åhus FIK
30.03
  
Amanda Rohlin
25.53
Åhus FIK
25.53
SB
  
Kajsa AnderssonÅhus FIK
23.66
  
Josefin EnglundÅhus FIK
21.35
PB
  
Jennie RosengrenÅhus FIK
18.47
PB
  
Emma Schack
17.55
Åhus FIK
17.55
PB
  
Johanna EnglundÅhus FIK
16.17
PB
  
Schack30.0329.47x28.65
Rohlin24.4625.5324.26x
Andersson23.66x22.2123.14
Englund18.83xx21.35
Rosengrenx18.47x18.20
Schack17.55x16.6015.70
Englund14.53x15.9816.17