8.8
26.11
20.11
27.11
27.11
27.11
27.11
24.10
17.10
4.9
21.11
10.10
26.9
17.8
25.8
26.8
6.9
19.8
8.9
9.10
31.8
23.8
4.9
20.11
21.11
13.11
10.10
16.10
21.11
19.9
20‐21.11
18.9
21.11
24.8
19.8
16.10
4.9
13.11
6.11
12‐14.11
6.11
3.10
2.10
8.10
12.9
19.8
28.8
30.10
19.9
12.9
7.11
7.11
24.10
16.10
19.9
7.11
19.9
10.10
18.9
16.10
5‐7.11
6.11
7.11
2.10
24.10
30.10
22.10
11.9
19.9
3.10
16.10
17.10
30.10
3.10
26.9
10.10
21.8
9.10
9.10
5.8
17.10
13.9
31.10
11.9
2.10
16.10
2.10
16.10
23.10
28.8
22.10
22.10
18.8
22.10
17.10
26.8
21‐22.9
24.10
24.10
9.10
Arena: Friidrottens Hus   Arrangör: Ullevi FK
Tävlande: 37 (26+11)   Starter: 37 (26+11)


select distinct results20.*, womenpbestsweden.BB AS PBwomen, womensbestsweden.BB AS SBwomen, CASE WHEN EventN IN (910, 193, 9998, 9999) THEN EventN+RealMetres/100 ELSE EventN END AS RealEventN, RealEventN AS RealEventN2, '' AS SM, countries.Countryfull, Events.Event AS eventry, results20.Ind AS Indiiy, results20.ID AS ID, results20.ID AS IDI, Events.TF AS type, results20.eventname AS en2, results20.Country AS RealCountry, IF(EndDate Is Null,'',CONCAT(DAYOFMONTH(results20.Date),' ')) AS Datti1, IF(EndDate Is Null,'',substring(Monthname(results20.Date),1,3)) AS Datti2, Round.Roundname, Events.Eventname, Pos.PosName, Sex.Sexi, CASE WHEN results20.AGO IN (12,15) THEN b.AGName ELSE a.AGName END AS AGName, CASE WHEN results20.AGO IN (12,15) THEN b.AGO ELSE a.AGO END AS agoo, `2010`.irrelagularities.Irrname, CASE WHEN results20.Sex = 1 THEN `2010`.menwl.BB ELSE `2010`.womenwl.BB END AS WL, CASE WHEN results20.Sex = 1 THEN `2010`.menwl.Standing ELSE `2010`.womenwl.Standing END AS Standingi, CASE WHEN results20.Date<=Club10end THEN Club10 WHEN results20.Date<=Club9end THEN Club9 WHEN results20.Date<=Club8end THEN Club8 WHEN results20.Date<=Club7end THEN Club7 WHEN results20.Date<=Club6end THEN Club6 WHEN results20.Date<=Club5end THEN Club5 WHEN results20.Date<=Club4end THEN Club4 WHEN results20.Date<=Club3end THEN Club3 WHEN results20.Date<=Club2end THEN Club2 ELSE sweclubsat.Club END AS RealClub, posswe.PosName AS posswe, combinedmen.eventno AS combM, combinedwomen.eventno AS combW FROM results20 LEFT JOIN `2010`.sweclubsat ON sweclubsat.ID=results20.ID AND CASE WHEN results20.Sex=1 and (results20.secondarypos not rlike ('K|F') or results20.secondarypos is null) THEN sweclubsat.gender='M' ELSE sweclubsat.gender='W' END LEFT JOIN (SELECT events.*, eventsext.Orderi AS RealEventN FROM events LEFT JOIN `2010`.eventsext ON events.Event=eventsext.Event) AS Events ON CAST(results20.EventN AS UNSIGNED) = Events.Orderi LEFT JOIN Sex ON results20.Sex = Sex.Sex LEFT JOIN Comp ON results20.CID = Comp.CID LEFT JOIN AG as a ON results20.AGO = a.AGO LEFT JOIN AG as b ON results20.Points = b.AgeGroup LEFT OUTER JOIN Pos ON results20.PosOrderg = Pos.Orderi LEFT OUTER JOIN Round ON results20.Round = Round.Ro LEFT JOIN `2010`.irrelagularities ON `2010`.irrelagularities.Irr = results20.Irr LEFT JOIN `2010`.menwl ON `2010`.menwl.iid = results20.iid LEFT JOIN `2010`.womenwl ON `2010`.womenwl.iid = results20.iid LEFT JOIN world.countries ON results20.Country=countries.Country LEFT JOIN results.posswe ON results20.PosOrderg = posswe.Orderi LEFT JOIN `2010`.combinedmen ON results20.IID=combinedmen.parentid AND results20.Sex=1 LEFT JOIN `2010`.combinedwomen ON results20.IID=combinedwomen.parentid AND results20.Sex=2 LEFT JOIN `2010`.womenpbestsweden ON results20.iid=womenpbestsweden.iid AND (results20.Sex=2 OR results20.secondarypos rlike ('K|F')) AND womenpbestsweden.Roundi IS NULL LEFT JOIN `2010`.womensbestsweden ON results20.iid=womensbestsweden.iid AND (results20.Sex=2 OR results20.secondarypos rlike ('K|F')) AND womensbestsweden.Roundi IS NULL WHERE results20.CID= 12974759 AND `2010`.womenwl.Roundi IS NULL AND `2010`.menwl.Roundi IS NULL ORDER BY Sex, CASE WHEN results20.AGO=15 THEN COALESCE(agoo,0)+100000 ELSE agoo END, combM, combW, RealEventN2, RealEventN, CASE WHEN results20.AGO=12 THEN 999999 ELSE results20.AGO END, results20.Round, Posorderg, CASE WHEN Remarks Is Not Null THEN CASE WHEN Pos1>0 THEN 2 ELSE 3 END ELSE CASE WHEN Pos1>0 THEN 0 ELSE 1 END END, CASE WHEN Pos1 IS NOT NULL THEN Pos1 ELSE 999999 END, SortResult, RealMetres DESC

Män
M Stående längd     
Inne
Inne
Final 2
1Gustav Liberg
3.15
Ullevi FK
3.15
  
2Torbjörn JulinIF Kville
2.57
PB
  
3Kenth Dahlström
1.95
IK Vikingen
1.95
PB
  
Final 3
1Isak Barrow
3.21
Ullevi FK
3.21
PB
  
2Herman Olvik
3.18
Ullevi FK
3.18
PB
  
3Adam Denguir
3.08
Ullevi FK
3.08
PB
  
4Nils Thornberg
3.05
Bollnäs FIK
3.05
PB
  
5Robin JacobssonUllevi FK
3.00
PB
  
6Melker Manne
2.99
Ullevi FK
2.99
PB
  
7Martin Selin
2.98
Ullevi FK
2.98
PB
  
8Tarley Allison
2.96
Mölndals AIK
2.96
PB
  
9Andreas NorströmUllevi FK
2.92
PB
  
10Gustaf BålströmUllevi FK
2.91
PB
  
11Esa Hiltunen
2.85
Ullevi FK
2.85
PB
  
12Peter AndréasUllevi FK
2.85
PB
  
13Lucas Bolin
2.84
Ullevi FK
2.84
PB
  
14Markus LundborgUllevi FK
2.78
PB
  
15Viggo AnderssonUllevi FK
2.76
=PB
  
16Johannes LundqvistUllevi FK
2.71
PB
  
17Hampus Helamb
2.67
Ullevi FK
2.67
PB
  
18Sören Simonson PauliUllevi FK
2.66
PB
  
19Theodor WaltherUllevi FK
2.65
PB
  
20Bengt Helamb
2.49
Ullevi FK
2.49
PB
  
21Stellan Hellström
2.32
IK Vikingen
2.32
PB
  
22Håkan Kyöttilä
2.14
IK Vikingen
2.14
PB
  
23Vincent Andreas
Vincent Andreas 12, Sävedalen
1.72
12Sävedalens AIK
1.72
PB
  
Kvinnor
K Stående längd     
Inne
Inne
Final 1
1Khaddi Sagnia
3.07
Ullevi FK
3.07
PB
  
2Mari Klaup-McCollUllevi FK
2.78
PB
  
3Moa KjellanderUllevi FK
2.38
PB
  
4Katrin KlaupUtby IK
1.58
PB
  
Final 2
1Lisa Lilja
2.63
Ullevi FK
2.63
PB
  
2Ulla Lesser
Ulla Lesser 60, IK Vikingen
1.64
IK Vikingen
1.64
PB
  
Final 3
1Victoria JacobssonUllevi FK
2.61
PB
  
2Lina LöfqvistUllevi FK
2.35
PB
  
3Johanna KonséleusUllevi FK
2.31
PB
  
4Estelle MontlerUllevi FK
2.26
PB
  
5Moa Karlin JosefssonUllevi FK
2.09
PB